Pla Nacional de Joventut 2020, aprovat!

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2020, l'instrument de planificació estratègia de les polítiques de joventut al territori. En l'elaboració del pla han participat les entitats municipalistes i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en representació de les entitats juvenils del país.

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat), amb l'horitzó de 2020, té com a finalitat determinar els problemes i les necessitats de les persones joves a Catalunya i establir les línies estratègies i les actuacions públiques en aquesta matèria. Inclou eines per a fer-ne el seguiment i mesurar els resultats d'aplicar-lo, així com una estratègia de desplegament.

Pla Nacional de Joventut de Catalunya