Prioritats anuals del Programa Europa amb els ciutadans

S'han publicat les Prioritats anuals del Programa Europa amb els ciutadans. Fins ara aquestes prioritats es publicaven anualment, però a partir del 2016 seran plurianuals i aplicables a tot el període restant del Programa.

Europa amb els ciutadans 2014-2020 preten impulsar la participació activa dels ciutadans de la Unió mitjançant la financiació de plans i activitats que promoguin el coneixament de la historia i els valors compartits d' Europa, i que fomentin un sentit de responsabilitat a l'hora de facilitar les condicions de participació democràctica en el funcionament futur de la UE.

Programa Europa amb els ciutadans 2014-2020 

Document de les Prioritats del Programa per al 2016