Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut per activitats

S'ha obert la convocatòria de subvencions per a determinats programes del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2013.

Un dels programes que té oberta la convocatòria és el de Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut per activitats.

L’objecte d'aquestes subvencions és la promoció de l’associacionisme juvenil, mitjançant el suport als projectes d’activitats de les associacions juvenils o de les entitats sense finalitat de lucre que facin serveis a la joventut.

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions que les entitats sol·licitants hagin pogut demanar per a la mateixa finalitat.

Va dirigit a les associacions juvenils, els Consells Locals de Joventut, les seccions juvenils d’associacions i les entitats sense finalitat de lucre inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és el 9 de juliol de 2013.

+ informació sobre el procediment de sol·licitud

Normativa aplicable:

  • ORDRE BSF/32/2012, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

  • RESOLUCIÓ BSF/1300/2013, de 13 de juny, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a determinats programes del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2013, i es modifica la Resolució BSF/917/2013, de 22 d’abril.