Calendari

Grup de treball: Joves amb recursos: noves mirades al món de l'emprenedoria

dimarts
29
09:00h
Octubre 2013

Grup de treball: Mobilitat internacional per a joves

Grup de treball: Orientació

dimecres
04
09:00h
Març 2015
dimecres
13
10:00h
Març 2013

Grup de treball: PENSA-Jove als instituts

divendres
22
00:00h
Març 2013
dimecres
13
10:00h
Març 2013
dimecres
15
10:00h
Febrer 2012
dimecres
11
00:00h
Gener 2012
dimarts
25
10:00h
Octubre 2011

Grup de treball: Recursos per a la intervenció amb joves i adolescents

Grup de treball: Sexualitat sana

Grup de treball: Violència de gènere: sensibilització i prevenció