XXI edició del Concurs Euroscola

L’Oficina d’informació dels Parlament Europeu en col·laboració amb la representació a Espanya de la Comissió Europea i la Secretaria d’Estat de la Unió Europea, convoca el concurs Euroscola dedicat a l’Any del Desenvolupament 2015 que es desenvoluparà a través d’una plataforma interactiva educativa a internet: www.euro-scola.com

El concurs Euroscola està centrat en informar i apropar als joves les possibilitats de participació en la cooperació al desenvolupament, promoure l’esperit crític i el sentit de responsabilitat i invitar al medi educatiu a realitzar projectes solidaris.

Per participar-hi és necessari inscriure's per equips, formats per 10 alumnes, d'entre 15 i 18 anys, i un professor responsable que serà el líder i representant de l'equip davant l'organització d’Euroscola

La inscripció es podrà realitzar del 13 d'octubre de 2014 al 2 de març de 2015.

+ Informació