Seminari professional: Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals

El proper 20 de febrer a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, l'Oficina del Pla Jove, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha organitzat un Seminari professional de polítiques de joventut amb l'objectiu de compartir les principals novetats en l’aplicació de la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en el tracte amb joves i adolescents, especialment per la seva incidència en l’àmbit de treball dels professionals dels ens locals. 

La jornada s’adreça a electes, personal tècnic i professionals locals dels àmbits de Joventut i en general, els que treballen amb menors, amb el següent contingut:

  • Recollida i conservació de les dades, usos i cessions que es poden realitzar
  • Garantia dels drets digitals de les persones joves
  • Conèixer i comprendre les conseqüències del no compliment de la Llei
  • Adquirir les eines per a la correcta implementació d’aquesta norma 
  • Prendre consciencia de la responsabilitat dels ens locals en el marc de la llei de protecció de dades personals i garantia dels drets juvenils

Programa

10:00h     Recepció i inscripcions

10:30h     Com afecten les novetats en l’aplicació de la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en el tracte amb joves i adolescents, Carme Sánchez Ors, Responsable corporativa de protecció de dades de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona

11:30h     Principals qüestions plantejades prèviament pel personal tècnic dels ens locals

12:00h     Torn d’intervencions dels i les assistents

13:00h     Fi de la jornada

En el disseny d'aquesta jornada s’ha comptat amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

Si teniu alguna pregunta concreta que us agradaria que es tractés durant la sessió ens la podeu fer arribar a opj.formacio@diba.cat

La inscripció a aquest seminari es farà per una d'aquestes 2 vies (només cal utilitzar la que correspongui):

  • el personal adscrit a les administracions locals (electes i professionals) han de fer la inscripció a través de Gestforma [enllaç al formulari d'inscripció]
  • la resta de persones interessades en assistir-hi (altres professionals que treballen amb joves, estudiosos de joventut i entitats no adscrits a una administració local) poden fer la inscripció a través d'aquest formulari  [enllaç al formulari d'inscripció]
1
Etiquetes:
#formació