Guia informativa per a l’obtenció del Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Tal i com vaig comentar a jornada sobre la 'nova llei de menors', comparteixo una guia informativa per a donar suport als joves que necessiten obtenir el Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Des de Mataró vam preparar primer una guia extensa (amb informació sobre la necessitat del tràmit, els mecanismes per realitzar-lo i els passos necessaris) i a posteriori (quan es van habilitar els ordinadors de tràmits que permeten realitzar el tràmit de forma autònoma) en vam editar una versió reduïda que inclou únicament els passos a seguir per a la tramitació online.

Per tal que sigui útil per a tots els municipis i serveis interessats, hem fet una versió refosa de tots dos documents i que no inclou les referències específiques dels serveis de Mataró (direcció de la comissaria de policia o dels centres cívics on es pot fer el tràmit...) i que, en canvi manté tota la informació genèrica sobre el certificat. Espero que us serveixi.

Si necessiteu qualsevol aclariment sobre la guia o algú té qualsevol dubte sobre els passos o procediment de sol·licitud online, estarem encantats d’ajudar-vos.

10 comentaris

Clotet Masana, M. Teresa

La Generalitat de Catalunya ha publicat un espai web amb una bona síntesi de la informació necessària per a tramitar el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i les diferents casuístiques que ens podem trobar.

Igualada, PIJ

Bona tarda,

Algú podria compartir com es fa per renovar el certificat?
La informació que heu compartit és de gran utilitat!
Moltes gràcies!

Jèssica

Clotet Masana, M. Teresa

Bon dia Jéssica,

Perdona! se'ns va passar la teva pregunta. Segurament ja ho has trobat, però per si de cas... Per renovar el certificat et pots adreçar als quioscos interactius situats a les oficines d’expedició del DNI. La vigència d'aquests certificats és de fins a 5 anys des de la seva emissió.

Qualsevol ciutadà pot consultar la informació que consta sobre la seva persona en el Registre Central de Delictes de Naturalesa Sexual a l'apartat "Les meves dades personals" del servei Carpeta Ciutadana del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, identificant-se amb el DNI-e o CL@VE (que es pot obtenir immediatament a través de la mateixa web). Com a resultat d'aquesta consulta s'obté un document amb un codi segur de verificació i signatura electrònica, amb la informació sobre la no-constància d'antecedents.

Confiem que aquesta informació et sigui útil!

Bon cap de setmana a tothom,

Comas Soler, Martí

Bon dia,

Per si és del vostre interès, des del passat mes d'agost s'ha habilitat una nova via (la de la Carpeta Ciutadana, molt més abreujada que el tràmit anterior via Ministerio de Justícia) d’aconseguir el certificat d’absència d’antecedents de delictes de naturalesa sexual.

L'adreça d'accés al tràmit és: https://sede.administracion.gob.es/carpeta

Des de l'Ajuntament de Mataró l'estem utilitzant per a aquelles persones que es dirigeixen als punts de tràmits per a l'obtenció del certificat i funciona correctament. El principal avantatge respecte a la via anterior és que simplifica els passos: l’usuari/a únicament ha d’introduir el PIN del DNIe i completar 2 camps de formulari (província de naixement i lloc de naixement). La resta d’informació la proporciona automàticament el sistema i, per tant, ja no cal introduir adreça, nom dels pares ni cap altra informació complementària (que, com bé sabeu, generava forces problemes).

Algunes consideracions que caldria tenir en compte en relació a aquesta via de tramitació:

- El certificat que s’acaba generant és diferent (pel que fa a l’aspecte final del document) del de la seu electrònica del Ministeri de Justícia, però és de suposar que és igualment vàlid perquè realitza la consulta al mateix registre. Així mateix, també disposa d’un CSV per a la seva verificació.

- Per a la seva obtenció, és necessari igualment disposar de DNIe i d’un lector usb connectat a l’ordinador. En tots dos tràmits (el del Ministeri de Justícia i aquest nou de la Carpeta) el Govern d’Espanya sembla que ha obert la possibilitat a poder realitzar el tràmit amb altres formes d’identificació complementàries al DNIe (Certificat Electrònic, Clau PIN o Clau Permanent). No obstant, la via del DNIe segueix sent la més pràctica.

- Com en la via del Ministeri de Justícia, el que s’acaba generant és un pdf amb una signatura incrustada. Per tant, cal estar atent als problemes de visualització de la signatura en els lectors de pdf (la via per solucionar possibles problemes és exactament la mateixa que la que constava al manual que vam facilitar).

Podeu descarregar un tríptic informatiu que ha difòs el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre aquesta nova via de tramitació aquí.

Fins aviat!

Comas Soler, Martí

Bon dia,

Des de l’Ajuntament de Mataró, hem comprovat que la via de la Carpeta Ciutadana per aconseguir el certificat d’absència d’antecedents de delictes de naturalesa sexual presenta incidències per aquells usuaris/es amb NIE que utilitzin el sistema Cl@ve per accedir-hi.

Hem realitzat la consulta al 060 (telèfon de servei d’informació de l’Administració General de l’Estat) i ens han fet saber que en aquests casos els usuaris/es haurien d’utilitzar la pàgina web del Ministeri de Justícia via Cl@ve: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

Fins aviat!

Clotet Massana, Montserrat

Moltes gràcies per la informació Martí!

Clotet Massana, Montserrat

Si us cal utilitzar el procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats d'antecedents penals a través d'empresa o organització us recomanem visitar la pàgina web del Ministeri de justícia. Està molt ben explicat i hi ha els enllaços als documents necessaris.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

En l'àmbit d'una relació amb una empresa o organització que treballi o impliqui contacte habitual amb menors: podran autoritzar a un representant de la seva organització per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d'aquesta empresa.

Aquest procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats de Delictes de Naturalesa Sexual, a través d'empresa o organització, consisteix en la presentació d'una sol·licitud única, dirigida a la Gerència Territorial de Justícia més propera o a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà a Madrid indicant clarament en el sobre "Secció de Treball amb Menors (Procés Agrupat)", adjuntant la documentació següent:

Fotocòpia acarada o compulsada o amb el segell del centre o institució dels DNI, NIE, passaport o document d'identificació comunitari en vigor de cadascun dels empleats/sol·licitants.

Autorizació (PDF. 67 KB) de cadascun dels empleats/sol·licitants al representant de l'empresa perquè obtingui el certificat en el seu nom.

Document de compareixença (PDF. 38 KB) del representant de l'empresa davant el Ministeri de Justícia.

Fitxer Excel (XLSM. 686 KB) amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. El fitxer Excel s'ha de lliurar en CD o pendrive juntament amb la documentació en paper per al seu tractament automatitzat, que haurà de contenir la informació dels sol·licitants en el mateix ordre que la documentació en paper, amb la finalitat d'obtenir una major agilitat i preferència en l'expedició.

L'oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d'acord amb la documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels requisits necessaris per a l'expedició de les certificacions sol·licitades, o resulta preciso instar als interessats al fet que completin la seva sol·licitud.

Una vegada processats les dades, es facilitarà a les empreses la informació que consti en el Registre Central de Delinqüents Sexuals per mitjà de llistats. En els casos en què, en realitzar les consultes, s'apreciïn coincidències o errors d'identitat, l'Oficina expedidora dels citats certificats es posarà en contacte directament amb l'interessat amb la finalitat de realitzar una correcta i fidel expedició del mateix.

Domenech Tobal, Palmira

Des de Terrassa vam fer la consulta al Ministeri de Justicia i ens van informar del següent: 

Els menors d'edat que de forma voluntària facin intervencions amb infants o joves hauran de comptar amb el certificat negatiu de penals.

Per aconseguir-ho hauran de procedir de la següent manera: els pares, mares, o tutors legals hauran de demanar el certificat al Registro de Menores (d'accés restringit), a la Subdirección General de Registros Administrativos de apoyo a la
Actividad Judicial:

Registro Central de Sentencias de responsabilidad penal de menores
C/ San Bernardo, 19
28071 Madrid

En l'escrit hauran de fer constar:
. la seva relació parental.
. motiu de la demanda: per realitzar voluntariat amb infants i joves.

L'escrit l'acompanyaran de:
. fotocòpia compulsada del llibre de família que acrediti la relació parental, o document legal.
. fotocòpia compulsada del dni del pare, mare o tutor legal.
. fotocòpia compulsada dni fill/a (interessat/da).

Cano Escribano, Manolo

Bona feina Martí, felicitats! i gràcies per compartir aquesta versió.

Clotet Masana, M. Teresa

Moltes gràcies pel document i per la feina de l'adaptació Martí!