DOUE: treball de qualitat en l'àmbit de la joventut

Podeu seguir aquest enllaç per accedir a les Conclusions del Consell sobre la contribució d'un treball de qualitat en l'àmbit de la joventut al desenvolupament, benestar i inclusió social dels joves (2013/C 168/03) DOUE del 16 de juny de 2013.