Jornada de presentació PIDCES curs 2012-2013

L'Oficina del Pla Jove de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona va convocar el passat 4 d'octubre la jornada de presentació del programa PIDCES per al curs 2012-2013, en aquesta edició en col·laboració amb la Gerència de Serveis d'Educació i sota el títol de "La transició escola treball"

La jornada es va iniciar amb  la presentació institucional per part dels dos diputats implicats en aquesta jornada i en els serveis i recursos que des de la Diputació de Barcelona s'ofereix als municipis per lluitar contra el fracàs escolar i per l'ocupabilitat dels joves, Mireia Solsona, diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania i  Marc Castells, diputat delegat d’Educació i TIC.

See video

A continuació Montserrat Oliveres, directora d'Educaweb, va destacar amb la seva ponència “L’orientació acadèmica contra el fracàs escolar i per l’ocupabilitat dels joves” la importància de l'educació durant tota la vida i d'una bon projecte personal i professional per millorar l'ocupabilitat dels joves.

See video

Els serveis de la Diputació de Barcelona implicats en aquesta jornada i en el programa PIDCES, l'Oficina del Pla Jove i la Gerència de Serveis d'Educació van presentar els recursos que ofereixen als municipis.

Presentació programa PIDCES curs 2012-2013

Presentació del programa Transició Escola-Treball

Per finalitzar la jornada es van presentar bones pràctiques municipals en l'àmbit de la transició escola-treball i els dispositius locals d'inserció.

  • VIC: Suport als centres educatius i suport a l’escolaritat al 2n. cicle d’ESO.
  • Consell Comarcal del Maresme: Xarxa TET
  • Pineda de Mar: DLI i la importància de la tasca en orientació.