Catàleg d’Ofertes d’activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament i la solidaritat

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona ha elaborat el Catàleg d'Ofertes d'activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament i la solidaritat, dirigit a municipis i consells comarcals de menys de 50.000 habitants de la demarcació de Barcelona.

L'Oferta 2015 compta amb 14 tallers i cursos, 5 espectacles i 2 exposicions organitzades i realitzades per diferents entitats del teixit associatiu solidari dels municipis de la demarcació de Barcelona, que treballen per l'estimulació del compromís actiu de la ciutadania per donar a conèixer la realitat dels països en desenvolupament i les causes que provoquen desigualtats al món. 

La Diputació de Barcelona subvenciona el 80% del cost de les accions. Els ens locals interessats, per la contractació de les accions, hauran de posar-se en contacte amb les entitats corresponents, les dades de les quals estan incloses al Catàleg.

Podeu consultar el catàleg en el document adjunt.