Moncat, feina a Catalunya i el món

Montcat és un nou portal creat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions migratòries: decidir si es vol marxar a un altre país, continuar o no vivint en un determinat país, tornar a Catalunya,...

El portal mostra:

  • informació general sobre els països (indicadors econòmics, consolats i ambaixades,...), 
  • informació sobre la validació de títols
  • ofertes de treball
  • com s'han de realitzar els tràmits administratius i els serveis que la Generalitat posadisposició per a cada etapa del procés.

Actualment Montcat disposa d'informació de 14 països i s'està treballant en 13 més. Enllaç a Montcat.