Jornada: Què passarà a partir del 25 de maig en el tractament de dades personals?

El proper 15 de juny a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, l'Oficina del Pla Jove, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i la Direcció de Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, ha organitzat una sessió d’actualització professional amb l'objectiu de compartir les principals repercussions de l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades, a partir del 25 de maig de 2018, especialment per la seva incidència en l’àmbit de treball dels professionals dels ens locals. 

La jornada s’adreça a electes, personal tècnic i professionals locals dels àmbits de Joventut i en general, els que treballen amb menors, amb el següent contingut:

  • Recollida i conservació de les dades, usos i cessions que es poden realitzar
  • Conèixer i comprendre les conseqüències del no compliment de la norma
  • Adquirir les eines per a la correcta implementació d’aquesta norma 
  • Prendre consciencia de la responsabilitat dels ens locals en el marc de la llei de protecció de dades personals

PROGRAMA

10:00h    Recepció i inscripcions

10:15h    Principals  en el tractament de dades personals de joves i adolescents, Carme Sánchez Ors, Responsable corporativa de protecció de dades de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona

11:30h    Principals qüestions plantejades prèviament per personal tècnic dels ens locals, Sergio Dueñas Sánchez, Lletrat del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona

12:00h    Torn d’intervencions dels i les assistents

13:00h    Fi de la jornada

En el disseny d'aquesta jornada s’ha comptat amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i la Direcció de Serveis Jurídics.

Si teniu alguna pregunta concreta que us agradaria que es tractés durant la sessió ens la podeu fer arribar a opj.formacio@diba.cat.

Inscripció a través de Gestforma. [enllaç al formulari d'inscripció]

1
Etiquetes:
#formació

10 comentaris

Pérez Martin, Rocio

Hola,

quan ens penjaran els documents com, crec que vaig entendre?

Gràcies

Clotet Masana, M. Teresa

Bon dia Rocio,

Ja estan penjats a: https://www.diba.cat/en/web/joventut/jornades-altres-jornades

Gràcies!

:O) 

Pérez Martin, Rocio

M. Teresa,

pot ser que aquesta documentació no sigui la de la conferència de la protecció de dades?

Merci

Abad Digón, Vanessa

Bon dia, Rocio,

Si cliques sobre materials de la jornada, es despleglarà la documentació que els ponents van projectar el dia de la jornada.

Salutacions,

Pérez Martin, Rocio

Merci! Ara ho he vist!

Abad Digón, Vanessa

Bon dia,

Ens han arribat més qüestions sobre el tractament de dades amb menors. Aquí les teniu:

1: ¿ Pot el centre tractar les dades del nen/a menor de 14 anys quan en una família separada  amb tutela compartida només el pare/mare autoritza el  tractament de les dades de l’infant però l’altre membre de la parella s’hi oposa ?.

2: ¿ Quina voluntat preval en el cas que el/la menor sigui major de 14 anys i presti el consentiment per al tractament de les seves dades, però la família no estigui d’acord i  ho posi en coneixement del centre?.

3:  En activitats educatives  que  impliquin la gestió de dades personals per part dels/de les menors  adreçades a què els alumnes aprenguin  a fer servir les xarxes socials (facebook, twitter, instagram, youtube..)   o  qualsevol servei de missatgeria (whatsApp, Hangouts, correu electrònic..): 

¿ Quines mesures de seguretat poden fer servir els centres educatius per garantir que les dades de les persones menors s’utilitzaran després de forma adequada  a les xarxes socials pels propis menors o pel personal autoritzat que hi participi?. ¿Tindria el centre alguna responsabilitat en cas de no fer-ho?
¿Cal el consentiment dels pares, mares o tutors per crear un compte de correu electrònic en el marc d’una activitat educativa del centre quan aquest compte es pot fer servir més enllà d’aquesta finalitat?

4: Les revistes de les escoles moltes vegades publiquen entrevistes als nens i les nenes que revelen  dades de la seva família, com: la seva edat, la professió, o la zona on hi viuen. ¿ Cal una autorització expressa de les famílies per a l’obtenció d’aquestes dades? .

5: ¿ És cert què en els centres de formació de persones adultes existeix l’obligació d’informar les famílies que abonin les despeses de matrícula de l’evolució acadèmica de l’alumne malgrat aquest/a sigui major d’edat? ¿ Quina documentació ha de demanar el centre per verificar aquest dret de la família? .

6: Les entitats que organitzen activitats programades pels centres educatius ( com per exemple una estada de colònies)  necessiten tenir dades dels alumnes que hi assistiran  a efectes d’assegurances i d’una millor organització de l’activitat educativa contractada. ¿ Estarien davant una cessió de dades o d’un encàrrec deL tractament? .

7: Algunes escoles municipals de música duen a terme programes d’acció comunitària consistents bàsicament en donar classes de música a  alumnes d’educació primària  de CEIP’s del seu o d’un altre municipi veí. Els alumnes del CEIP passen a ser alumnes de l’escola de música que els matricula “d’ofici”, és a dir sense matrícula expressa per part de la família.

¿Cal la autorització dels pares/mares/tutors per fer aquest traspàs de dades?.
En cas negatiu, ¿cal al menys procedir a la seva informació?  .
En qualsevol dels dos casos anteriors ¿quina seria la responsabilitat de les Administracions Públiques que convenien  aquest programa ( la Generalitat titular del CEIP i l’Ajuntament titular de l’escola de música) si no s’hi fa?

8: ¿Pot l’empresa  concessionària d’un servei educatiu comunicar les dades dels alumnes a l’Ajuntament titular del servei si no va fer constar expressament la titularitat municipal quan va recollir les dades?

9: Per poder fer un seguiment més acurat de les al·lèrgies alimentàries i de l’administració autoritzada de medicaments,  moltes escoles bressols fan servir llistats impresos  amb el nom i la singularitat de l’infant afectat . ¿Respectaria la legalitat guardar  els llistats , per exemple, a la part interior de la porta d’algun armari de l’aula tot tenint en compte que seria accessible a terceres persones com per exemple el personal que procedeixi a la neteja ?.

10: ¿Poden els/les mestres endur-se informació dels alumnes a casa per preparar activitats educatives individualitzades a l’aula?. En el seu cas, ¿ quines mesures de seguretat caldria establir-ne?

11: ¿A les escoles d’educació especial si la dada que han de tractar fa referència exclusivament al grau de discapacitat de l’alumne quines  mesures  de seguretat cal adoptar-ne?.

12: ¿ Durant quan de temps es poden conservar les dades dels ex-alumnes ?.

13: ¿Coneixeu algun model de clàusula de consentiment per al tractament de les dades adreçada a majors de 14 anys i menors de 18 anys que estigui redactada en un llenguatge comprensible per a aquesta franja edat? ¿ I per a persones amb necessitats educatives especials ?.

14: ¿ Ens podeu aconsellar algun model de clàusula de consentiment per al tractament de les dades que sigui aplicable a una escola municipal de cadascun dels següents àmbits educatius:

  • Bressol;
  • Música;
  • Formació de persones adultes;
  • Educació especial

15: Els monitors/res del casal d'estiu poden fer imatges de les activitats amb els seus telèfons? Poden passar aquestes imatges a les famílies?

16: On podem trobar exemples de documents d'inscripció a activitats (casals, tallers, etc) amb els diferents camps de la nova normativa. Així adaptar els documents que ja tenim.

17: El consentiment per omissió segueix vigent?, seria el cas per exemple de l'ús d'imatges per a xarxes i webs on fins ara a moltes caselles només ho marcaves si deies "no"

Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració!!!!

Abad Digón, Vanessa

Agrair-vos a tots i totes les aportacions i comentar-vos que encara podeu enviar més qüestions perquè ens seran de molta utilitat per a la preparació de la jornada.

Gràcies per la vostra col·laboració!

Casas Bou, Susanna

A nosaltres ens interessaria saber:

. en referència al tractament d'imatges, no queda clar si es redueix exclusivament als menors d'edat o bé també als majors (joves fins a 30 anys que venen al servei). 

. inscripcions a les activitats i formularis: quines dades es poden recollir i per a quines és obligatòria l'autorització dels pares

. ens podeu facilitar un model de paràgraf on constin els articles concrets de la llei que cal incorporar en els documents d'autorització, inscripcions, etcètera.

. quan els joves reserven un espai, és pot fer en un únic document la reserva de l'espai i la sol·licitud de permís per prendre fotos per publicar les imatges a les xarxes socials del servei?

. quan es fan les inscripcions (del casal d'estiu, per exemple) es cedeixen les dades a l'empresa a la que s'ha contractat la realització del servei. Això és correcte? Quin paràgraf cal incloure a la inscripció per a poder facilitar aquestes dades?

. en quin suport cal guardar aquesta informació i durant quant de temps.

. aquest fitxers de dades, s'enten que estan incorporats al fitxer que ja està donat d'alta per part de l'ajuntament al registre. Cal donar d'alta un fitxer nou exclusivament per a l'àmbit de joventut?

. què passa amb els grups de pares de whatsapp? i amb els grups de joves? És el mateix en el cas de les llistes de difusió? Cal el permís explícit per incloure joves a la llista? Si ens faciliten el seu telèfon via whatsapp s'entèn com a permís explícit?

. Demanem autorització als pares dels nens i nenes o joves que s'inscriuen al concurs de vídeos. Què fem, però, amb els altres nens, nenes i joves que apareixen al vídeo però que no s'han inscrit al concurs (i per tant, no tenim permís per escrit dels pares)?

Abad Digón, Vanessa

Les primeres consultes que ens han arribat són aquestes:

- Poden els tècnics/ques de joventut obrir grups de WhatsApp amb dades ocultes amb menors sense consentiment dels pares?

- Quina responsabilitat assumeixen com a professionals contactant amb els menors a través del mòbil? No sempre es disposa d’un telèfon de l’ajuntament. Què pot succeir si el contacte es realitza amb el telèfon personal?

- Cal consentiment dels pares per a que els menors utilitzin els equipaments? Poden utilitzar per exemple una pista de bàsquet, un futbolin, etc...  sense el consentiment dels pares? Cas que no calgui consentiment, de qui és la responsabilitat si algú es fa mal?

- Podem desar els contactes dels menors al nostre telèfon? Els podem desar en un fitxer al núvol? I altres dades personals de menors, es poden desar al núvol?

- És cert que el Reglament permetrà que els i les joves de 14 anys o més podran cedir les seves dades personals, sense  el consentiment dels pares, per exemple per utilitzar una aula d’informàtica o una pista de bàsquet d’un equipament?

- Hi haurà la mateixa limitació d’edat per la cessió d’imatges?

En teniu alguna més?

Garcia Hernandez, Ines

Les fitxes dels menors que omplen per donar-nos informació de caràcter molt restringit de menors on autoritzen a fer les activitats de casal de vacances i que els directors han de portar si o si amb ells, com s'ha de tractar? Com les poden portar, si han d'estar sota dues claus?
Gràcies!