Programa per al foment de la emprenedoria entre els joves immigrants

La Comissió Europea mitjançant el programa COSME publica una convocatòria en la que hi poden participar ens locals per obtenir finançament per fomentar la capacitat emprenedora dels immigrants.

L'objectiu general d'aquesta convocatòria és donar suport als joves empresaris immigrants a través de la formació i la tutoria i en general oferir-los ajuda per iniciar una activitat econòmica de manera autònoma. També és vol fomentar la cooperació entre ells i l'intercanvi de bones pràctiques.

El percentatge màxim de cofinançament és de fins el 85% i la data límit per a la presentació de propostes el proper 30 de novembre.

+informació 

2