Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya referent al 4t trimestre de 2016

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves, així com informació sobre els estudis i l’emancipació dels i les joves. Trobareu el text de l’informe aquí.

La Situació laboral de les persones joves a Catalunya és un informe trimestral de l’Observatori Català de la Joventut elaborat a partir de l’Enquesta de població activa. L’informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l’Idescat a petició de l’OCJ. La informació disponible en aquests documents és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove. La resta d’informes trimestrals es poden consultar aquí.